Informasjon om sprengningsarbeid

Nå er det snart ett år siden vi markerte første spadetak for prosjektet, og arbeidet med byggingen av nytt Sotrasamband er godt i gang og går som planlagt. Vi har høy aktivitet og det pågår anleggsarbeider langs hele den nye traseen.

Det betyr at det også blir utført sprengninger daglig i mange av områdene. Her finner du nyttig informasjon om hvordan sprengningsarbeidet blir utført, og hvordan det påvirker omgivelsene og deg som nabo.

Vibrasjon

Ved sprengning vil du ofte kjenne at hele huset rister. Noen kan oppleve dette som dramatisk, men bevegelsene er i virkeligheten små og faren for at det skal oppstå skader eller farlige situasjoner er minimal.

Årsaken til at vi reagerer så kraftig, er at mennesker er svært følsomme for vibrasjoner. I tillegg kan sprengningsarbeid være en ny og uvant opplevelse for mange. Det er derfor en naturlig reaksjon at man føler at huset vibrerer kraftig selv om vibrasjonene er mye mindre enn det huset tåler.

I det sprengladningen går av, vil du høre et kraftig smell! Detonasjonen av sprengstoffer utvikler store mengder gass som sender trykkbølger gjennom luften. Trykkbølgen kan få vinduer og lette konstruksjoner til å vibrere. Belastningen er imidlertid i de fleste tilfeller mindre enn ved kraftig vind.

Sikring av løse gjenstander i hyller

Vi oppfordrer beboere til å sikre løse gjenstander når sprengningsarbeidet er i gang i nabolaget. Selv små rystelser kan få gjenstander til å falle ned fra hyller, skap og reoler. Det kan være lurt å sikre for eksempel krystall og glassgjenstander som til vanlig pynter opp på smale hyller og i vinduskarmer. Sjekk gjerne oppheng for bilder på veggen

Rystelser

For mange er sprengningsarbeidet en ny og uvant opplevelse. Når det sprenges i fjellet, vil beboere i nærheten kunne merke rystelser i huset som kan kjennes godt. Vi måler rystelser for å sikre at de ligger innenfor grenseverdier og ikke gjør skade på bygninger og konstruksjoner.

Vi gjør også oppmerksom på at trykkbølgen under sprengning kan få vinduer og lette konstruksjoner til å vibrere. Belastningen er i de fleste tilfeller mindre enn ved kraftige vindkast.

Kjæledyr

Beboere med hund eller katt er ofte vant med tiltak når fyrverkeriet kommer under nyttårsfeiringen. Også sprengningsarbeid kan skremme noen av husdyrene. Da er det greit å merke seg muligheten for SMS-varsling i god tid før neste sprengning kommer.

 

Hva skjer når vi sprenger?

Forinjeksjon:

Sprengning skjer i sykluser og det første som skjer er vi må få oversikt om vann lekker inn i tunnelen. Normalt bores 25 meter lange hull rundt hele tunneltversnittet. Sementmasse pumpes inn i hullene under høyt trykk. Sprekkene tettes i fjellet der tunnelen skal sprenges slik at grunnvann ikke lekker inn.

Boring og lading:

Når forinjeksjonen er ferdig, bores det ca. fem meter lange hull som lades med sprengstoff.

Sprengning:

For å minimere rystelsene på overflaten deler vi hver salve opp i serier som fyres av i rask rekkefølge. Dette tar som regel fem sekunder. Salvene tilpasses omgivelsene og fjellets struktur.

Utlasting:

Fjellmassene lastes deretter på dumpere eller lastebiler avhengig av endelig deponiplassering.

Rensk og sikring:

Løst fjell pigges ned med en hydraulisk hammer og renses manuelt. Tunneltak og til dels vegger sikres med bolter og sprøytebetong, og eventuelt armeringsbuer. Fjellforholdene kontrolleres av en geolog etter hver salve, og omfanget av sikring vurderes.

Hver syklus tar ca. fem meter av tunnelen. Syklusen gjentas slik at det vanligvis sprenges 10-25 meter i gjennomsnitt per uke, men dette kan variere avhengig av fjellforholdene.

Varsel om sprenging

I forbindelse med boring, sprengning og massetransport kan det i perioder bli noe støv, støy og vibrasjoner fra anleggsarbeidene. Vi sender ut SMS-varsling ca. 30 min før sprengning. Abonner på varsling ved å bruke påmeldingsskjemaet på denne siden.  Tjenesten er gratis og du kan når som helst avregistrere deg. Husk å melde deg på alle områdene som er aktuelle for deg, da varslingen er delt inn i arbeidssoner.

For å melde deg på sprengningsvarsel for Drotningsviktunnelen på Storavatnet, må du sende mail til blasters.a10@slcjv.no med telefonnummeret ditt.

Vibrasjonsmålere er satt ut for å overvåke at vi er godt innenfor gjeldende bestemmelser. Her kan du se hvor vi har satt ut vibrasjonsmålere.