Spørsmål og svar

En 9,4 km lang firefelts vei som skal bygges i Vestland fylke. Bro- og tunnelsystemet Sotrasambandet omfatter 19 bil- og fotgjengerunderganger, 23 tunnelportaler, 22 broer og viadukter, nye firefelts motorveier og 14 km med fortau og sykkelveier. Det skal også bygges omtrent 24 km med tofelts adkomstveier.

Det nye Sotrasambandet er et offentlig-privat samarbeid (OPS).

Sotra Link AS har inngått en OPS-kontrakt med Statens vegvesen om å finansiere og gjennomføre prosjektet.

Sotra Link AS eies av Ibsen Investment Holdings (forvaltet av Macquarie), Webuild og SK ecoplant.

Sotra Link AS har satt ut arbeidet i kontrakten til to hovedentreprenører. Det er selskapet Sotra Link Construction JV ANS som prosjekterer og bygger veien. Intertoll Norge har ansvar for drift og vedlikehold av veien når den er ferdig bygget.

Sotra Link Construction JV ANS består av entreprenørselskapene Webuild, FCC Construcción og SK ecoplant.

Det er forventet at det vil åpne 1. juni 2027.

Arbeid vil i hovedsak utføres mandag til lørdag kl. 07-23.

I områder med tunnelarbeid jobbes det skift hele døgnet. Støy- og vibrasjonsmålinger blir utført og følges opp med hensyn til gjeldende retningslinjer. 

Det kan forekomme uforutsette hendelser som gjør at vi må jobbe lengre dager ved andre områder. Arbeidet følger Retningslinjer for støy i arealplanlegging: T-1442.  

Naboer av Sotrasambandet kan finne relevant informasjon her:

For naboer – Sotra Link

Det vil bli bompengetakst på begge broer, i henhold til myndighetenes proposisjon 41 S.

Endelig takstnivå blir fastsatt av sentrale myndigheter før åpning av prosjektet.

I forbindelse med boring, sprengning og massetransport kan det i perioder bli noe støv, støy og vibrasjoner fra anleggsarbeidene. Vi sender ut SMS-varsling ca. 30 min før sprengning.

Her kan du finne informasjon og film om hvordan rystelser kan påvirke naboer.

Sotra Link Construction skal ved anleggsstøy følge Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016). Øygarden og Bergen kommuner har ansvar for å fremme folkehelse og bidra til sikre befolkningen mot faktorer i miljøet som kan ha negativ innvirkning på helsen, jf. forskrift om miljørettet helsevern som er gitt med hjemmel i folkehelseloven.

Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520).

Hvis du er interessert i å bidra til byggingen av Sotrasambandet, kan du melde din interesse her.

Sotra Link AS kommer til å redusere miljøpåvirkningen fra byggeprosessen så mye som mulig. Målet i prosjektet er å beskytte miljøet i alle ledd.

Les mer om våre bærekraftsmål her.

Meld deg på nyhetsbrev fra Sotrasambandet og få jevnlige oppdateringer fra byggeprosjektet.

Nyhetene gjelder i første omgang for områdene Kolltveit, Drotningsvik og Knarrevik.
MELD DEG PÅ HER
Nyhetsbrevet vil bli publisert en gang i måneden eller ved behov.

keyboard_arrow_up