Tunnelarbeid og sprenging

Vibrasjon

Ved sprengning vil du ofte kjenne at hele huset rister. Noen kan oppleve dette som dramatisk, men bevegelsene er i virkeligheten små og faren for at det skal oppstå skader eller farlige situasjoner er minimal.

Årsaken til at vi reagerer så kraftig, er at mennesker er svært følsomme for vibrasjoner. I tillegg kan sprengningsarbeid være en ny og uvant opplevelse for mange. Det er derfor en naturlig reaksjon at man føler at huset vibrerer kraftig selv om vibrasjonene er mye mindre enn det huset tåler.

I det sprengladningen går av, vil du høre et kraftig smell! Detonasjonen av sprengstoffer utvikler store mengder gass som sender trykkbølger gjennom luften. Trykkbølgen kan få vinduer og lette konstruksjoner til å vibrere. Belastningen er imidlertid i de fleste tilfeller mindre enn ved kraftig vind.

Hva skjer når vi sprenger?

Forinjeksjon:

Sprengning skjer i sykluser og det første som skjer er vi må få oversikt om vann lekker inn i tunnelen. Normalt bores 25 meter lange hull rundt hele tunneltversnittet. Sementmasse pumpes inn i hullene under høyt trykk. Sprekkene tettes i fjellet der tunnelen skal sprenges slik at grunnvann ikke lekker inn.

Boring og lading:

Når forinjeksjonen er ferdig, bores det ca. fem meter lange hull som lades med sprengstoff.

Sprengning:

For å minimere rystelsene på overflaten deler vi hver salve opp i serier som fyres av i rask rekkefølge. Dette tar som regel fem sekunder. Salvene tilpasses omgivelsene og fjellets struktur.

Utlasting:

Fjellmassene lastes deretter på dumpere eller lastebiler avhengig av endelig deponiplassering.

Rensk og sikring:

Løst fjell pigges ned med en hydraulisk hammer og renses manuelt. Tunneltak og til dels vegger sikres med bolter og sprøytebetong, og eventuelt armeringsbuer. Fjellforholdene kontrolleres av en geolog etter hver salve, og omfanget av sikring vurderes.

Hver syklus tar ca. fem meter av tunnelen. Syklusen gjentas slik at det vanligvis sprenges 10-25 meter i gjennomsnitt per uke, men dette kan variere avhengig av fjellforholdene.

keyboard_arrow_up