Lysregulering i Godviksvingene

Godviksvingene er åpen trafikk i retning mot Askøy fra Bergen. Mot Bergen vil det kun være tillatt med busstrafikk og bussene får prioritet i lysreguleringen.

Trafikk fra Askøy og Godvik som skal i retning Bergen må kjøre riksveg 555 i retning Bergen som følge av endringen.

Trafikkvakter i området

Det vil være utfordringer med trafikkavviklingen rundt Storavatnet og vi jobber alltid for å finne best mulig tiltak for å bedre situasjonen. I Godviksvingene har vi måttet sette ut trafikkvakter, da vi ser at flere ikke følger skilting.

 

Årsaken til at ett kjørefelt er stengt er for å etablere en forsvarlig sikkerhetssone ved sprengningsarbeider i forbindelse med arbeid langs Godviksvingene.

Forslaget om å snu kjøreretningen på Godviksvingene har vært foreslått gjentatte ganger, og det har også vært diskutert i prosjektet. Prosjektsjef for Sotrasambandet i Statens vegvesen Lene Sælen Rivenes forstår at folk synes dette burde vært gjort for lengst.

– Det har vi full forståelse for. Vi har gått flere runder og vurdert ulike tiltak, og nå prøver vi lysregulering med bussprioritet og håper det vil gi effekt. Vi ser at det er risiko for kø på rampen fra rv. 555 så det vil vi følge nøye med på med tanke på framkommelighet for blålystetatene. Godviksvingene er også eneste alternativ for gående og syklende i området, og vi vil følge med på eventuelle konsekvenser for trafikksikkerheten for dem.

Kan reverseres

Rivenes forteller at de ser at folk har tilpasset seg den krevende trafikale situasjonen på Storavatnet, noe hun er takknemlig for. Hun er glad for at de har funnet en løsning som er godkjent trafikkfaglig, men presiserer samtidig at dersom det blir køansamlinger på rampen og lysreguleringen ikke blir etterfulgt, vil man måtte vurdere å gå tilbake til dagens kjøremønster, og hun har en klar oppfordring til bilistene.

– For å se om dette tiltaket vil gi bedre flyt i retning Askøy, er vi avhengige av at bilistene fortsetter med det de gjør i dag: Legger seg i «rett» felt tidlig og, ikke minst, respekterer lysreguleringen som kommer opp i Godviksvingene. Dersom ikke lysreguleringen respekteres blir det kaotisk og trafikkfarlig, spesielt i rushtiden.

Lars I. Welle-Nilsen, trafikkplanlegger i Sotra Link Construction, håper at denne løsningen vil bedre den trafikale situasjonen for trafikken mot Askøy.

– Vi skjønner frustrasjonen til bilistene. Nå håper vi at alle «gjør sin del av jobben» slik at vi får denne løsningen til å fungere. Klarer vi det, kan vi få bedre trafikkavvikling på Storavatnet, spesielt for trafikken mot Askøy.

Welle-Nilsen sier videre at når arbeidet i Godviksvingene er ferdig vil det etter planen startes opp arbeid over rv. 555 med bygging av gangbro. Det betyr en ny omlegging av trafikken på Storavatnet.

– Vi jobber med plan for trafikkavvikling for denne fasen nå, og vi vil sørge for å komme ut tidlig med informasjon om hvordan kjøremønsteret vil bli. Detaljer rundt det må vi komme tilbake til når det er endelig landet.

 

 

keyboard_arrow_up