PERSONVERNERKLÆRING

Innledning

Sotra Link AS («vi», «oss») tar ditt personvern på alvor. Vi er behandlingsansvarlig og har ansvaret for at opplysningene vi har om deg brukes i tråd med personvernlovgivningen.

I denne personvernerklæringen gir vi deg informasjon om hvilke personopplysninger vi har om deg, hvordan vi bruker personopplysningene og hvilke rettigheter du har. .

Hvem vi behandler personopplysninger om

I forbindelse med arbeidet med Sotra Sambandet vil vi behandle opplysninger om følgende personer:

 • Kontaktpersoner hos kunder, leverandører og samarbeidspartnere

 • Besøkende på nettsiden vår

 • Personer som søker jobb hos oss

 • Personer som melder seg på varslingstjenester fra oss

Hvordan vi behandler personopplysninger

Nedenfor følger en oversikt over hvilke formål vi typisk behandler personopplysninger for, hvilke typer personopplysninger vi typisk behandler, samt vårt rettslig grunnlag for dette:

1.      For å etablere og administrere våre kundeforhold behandler vi personopplysninger som for eksempel navn, stilling, e-postadresse og telefonnummer til relevant kontaktperson hos våre kunder.

2.      For å rekruttere ansatte behandler vi personopplysninger som for eksempel navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, CV, søknad og attester som vi mottar fra søkeren, samt informasjon om søkeren fra referanser eller fra bakgrunnssjekk.

3.      For å administrere forholdet til våre leverandører og samarbeidspartnere behandler vi personopplysninger som for eksempel navn, telefonnummer og e-postadresse til relevante kontaktpersoner hos våre leverandører og samarbeidspartnere.

4.      For å kunne kommunisere med personer som tar kontakt via nettsiden vår i markeds- eller informasjonsføringsøyemed behandler vi personopplysninger som for eksempel navn, e-postadresse og telefonnummer samt eventuelle andre opplysninger som vedkommende måtte oppgi i sin kommunikasjon med oss.

Dersom det er nødvendig for å oppfylle formålene som er beskrevet ovenfor, kan vi også samle inn og motta andre kategorier av personopplysninger enn de som er nevnt over.

Det rettslige grunnlaget for formål 1 er vår berettigede interesse i å etablere og administrere våre relasjoner, herunder oppfylle våre forpliktelser under eksisterende avtaler.

Det rettslige grunnlaget for formål 2 er vår berettigede interesse i å rekruttere ansatte, samt vårt behov for å vurdere om søkeren er kvalifisert til den aktuelle stillingen.

Det rettslige grunnlaget for formål 3 er vår berettigede interesse i å administrere forholdet til våre leverandører og samarbeidspartnere.

Det rettslige grunnlaget for formål 4 er vår berettigede interesse i å kunne markedsføre og informere om prosjektet, eller samtykke. Alle mottakere av våre utsendelser kan reservere seg ved å benytte avmeldingsløsningen i vårt nyhetsbrev, eller ved å ta kontakt med oss.

Vi kan også bruke personopplysninger for andre formål som ikke er uforenlig med de som er nevnt ovenfor, slik som bokføringsformål, for å forsvare, gjøre gjeldende eller håndtere eventuelle krav, klager og tvister som måtte oppstå, samt for forretningsutvikling.

Hvordan vi får tilgang til opplysningene

Personopplysningene vi behandler vil typisk omfatte:

·        Personopplysninger som samles inn direkte fra deg, for eksempel når vi inngår en avtale med deg på vegne av bedriften du er ansatt i, når du henvender deg til oss, eller registrerer deg for å motta vårt nyhetsbrev.

·        Personopplysninger som samles inn fra andre kilder, for eksempel fra våre samarbeidspartnere, via søkemotorer på internett (f.eks. Google), offentlige registre, eller fra tredjeparter som utfører bakgrunnssjekk på vegne av oss i forbindelse med rekruttering av nyansatte.

Hvem vi deler opplysningene med

Vi deler personopplysningene med våre leverandører, herunder leverandører av IT-tjenester og regnskapstjenester. Vi vil inngå avtaler med relevante leverandører for å sørge for at de ikke bruker opplysningene for andre formål enn som beskrevet i denne personvernerklæringen.

Vi deler også personopplysninger med enkelte av våre eiere, samarbeidspartnere, kunder og leverandører i den utstrekning det er nødvendig for normal drift.

Vi utleverer ikke personopplysninger på andre måter, med mindre den registrerte har samtykket til dette eller det er påkrevd for å oppfylle en rettslig forpliktelse eller krav fra myndigheter.

Vi overfører ikke personopplysninger til land utenfor EØS og selger ikke personopplysninger til tredjeparter.

Hvor lenge lagrer vi opplysningene

Vi lagrer personopplysningene så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene beskrevet ovenfor. Noen av kriteriene vi bruker for å avgjøre når vi skal slette opplysningene er:

·        Vi lagrer personopplysningene så lenge loven krever det (slik som bokføringslovgivningen).

·        Vi lagrer personopplysninger relatert til våre kunde- og leverandørforhold så lenge det foreligger et kunde- eller leverandørforhold. Noen ganger har vi behov for å lagre opplysningene i en lengre periode, av hensyn til for eksempel reklamasjons- og foreldelsesfrister.

·        Vi lagrer kontaktinformasjon til potensielle kunder så lenge vi har en løpende dialog med kunden.

·        Vi lagrer personopplysninger for utsendelse av nyhetsbrev inntil mottaker melder seg av.

·        Vi lagrer personopplysninger vi mottar i forbindelse med en ansettelsesprosess inntil 6 måneder etter at ansettelsesprosessen er avsluttet, dersom søkeren ikke ansettes. Vi kan be om søkerens samtykke til å lagre personopplysningene for en lengre tidsperiode.

Personvernrettigheter

Du har en rekke rettigheter etter personvernregelverket. Dine rettigheter omfatter:

Informasjon. Ytterligere informasjon om hvordan vi behandler opplysninger om deg.

Innsyn. Kopi av opplysninger vi har om deg.

Korrigering. Rette og supplere opplysninger vi har om deg.

Sletting. Be om sletting av opplysninger som vi ikke lenger har grunnlag for å oppbevare.

Begrensning. Be om at vi begrenser bruken av dine opplysninger.

Dataportabilitet. Be om at dine opplysninger overføres til deg eller til en annen virksomhet i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format.

Innsigelse. Be om å motsette deg vår bruk av dine opplysninger for direkte markedsføring, inkludert profilering i den grad vi gjør dette.

Vær oppmerksom på at disse rettighetene er underlagt begrensninger i lov. Hvis du er uenig i måten vi behandler dine personopplysninger på, kan du sende inne en klage til Datatilsynet. Vi håper at du først tar kontakt med oss, slik at vi kan oppklare eventuelle misforståelser.

Endringer i personvernerklæringen

Vi vil oppdatere personvernerklæringen ved behov. Du vil få beskjed dersom vi gjør vesentlige endringer. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden vår sotralink.no.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål, kommentarer eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter, herunder trekke tilbake ditt samtykke. Vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig, og typisk senest innen én måned. Du kan benytte følgende kontaktinformasjon:

Kontaktpunkt: info@sotralink.no

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 1. februar 2024.

PERSONVERNERKLÆRING

Sotra Link Construction JV ANS

Sotra Link Construction JV ANS («vi», «oss») tar ditt personvern på alvor. Vi er behandlingsansvarlig og har ansvaret for at opplysningene vi har om deg brukes i tråd med personvernlovgivningen.

I denne personvernerklæringen gir vi deg informasjon om hvilke personopplysninger vi har om deg, hvordan vi bruker personopplysningene og hvilke rettigheter du har.

Hvem vi behandler personopplysninger om

I forbindelse med arbeidet med Sotra Sambandet vil vi behandle opplysninger om følgende personer:

 • Kontaktpersoner hos kunder, leverandører og samarbeidspartnere
 • Besøkende på nettsiden vår
 • Personer som søker jobb hos oss
 • Personer som er ansatt her, samt innleide medarbeidere og medarbeidere hos våre samarbeidspartnere (medarbeidere)
 • Personer som melder seg på varslingstjenester fra oss

Vi har utarbeidet en egen personvernerklæring for våre ansatte som gir mer detaljert informasjon om personopplysningene som vi behanlder om dem.

 

Hvordan vi behandler personopplysninger

Nedenfor følger en oversikt over hvilke formål vi typisk behandler personopplysninger for, hvilke typer personopplysninger vi typisk behandler, samt vårt rettslig grunnlag for dette:

 1. For å etablere og administrere våre forretningsforhold behandler vi personopplysninger som for eksempel navn, stilling, e-postadresse og telefonnummer til relevant kontaktperson hos våre forretningsforbindelser.
 2. For å rekruttere ansatte og medarbeidere behandler vi personopplysninger som for eksempel navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, CV, søknad og attester som vi mottar fra søkeren, samt informasjon om søkeren fra referanser eller fra bakgrunnssjekk.
 3. For å administrere forholdet til våre ansatte og andre medarbiedere behandler vi personopplysninger som for eksempel navn, telefonnummer og e-postadresse, samt personinformasjon vi trenger for å utbetale lønn og ellers administrere arbeidsavtalen med våre medarbeidere. Vi behandler også personopplysninger ifm med varslinger og personaloppfølging.
 4. For å kunne kommunisere med personer som tar kontakt via nettsiden vår i markeds- eller informasjonsføringsøyemed, eller fra naboer og publikum som tar kontakt, behandler vi personopplysninger som for eksempel navn, e-postadresse og telefonnummer samt eventuelle andre opplysninger som vedkommende måtte oppgi i sin kommunikasjon med oss.

Dersom det er nødvendig for å oppfylle formålene som er beskrevet ovenfor, kan vi også samle inn og motta andre kategorier av personopplysninger enn de som er nevnt over.

Det rettslige grunnlaget for formål er vår berettigede interesse i å etablere og administrere våre relasjoner, herunder oppfylle våre forpliktelser under eksisterende avtaler.

Det rettslige grunnlaget for formål er vår berettigede interesse i å rekruttere ansatte, samt vårt behov for å vurdere om søkeren er kvalifisert til den aktuelle stillingen.

Det rettslige grunnlaget for formål er vår berettigede interesse i å administrere forholdet til våre medarbeidere, herunder oppfylle våre forplikterlser og de ansattes rettigheter etter de avtaler som er inngått.

Det rettslige grunnlaget for formål er vår berettigede interesse i å kunne markedsføre og informere om prosjektet, samt administrer henvendsler. I noen tilfeller vil det rettslige grunnlaget være etter samtykke. Alle mottakere av våre utsendelser kan reservere seg ved å benytte avmeldingsløsningen i vårt nyhetsbrev, eller ved å ta kontakt med oss.

Vi kan også bruke personopplysninger for andre formål som ikke er uforenlig med de som er nevnt ovenfor, slik som bokføringsformål, for å forsvare, gjøre gjeldende eller håndtere eventuelle krav, klager og tvister som måtte oppstå, samt for forretningsutvikling og hanvendelser fra myndighetene.

 

Hvordan vi får tilgang til opplysningene

Personopplysningene vi behandler vil typisk omfatte:

 • Personopplysninger som samles inn direkte fra deg, for eksempel når vi inngår en avtale med deg direkte eller på vegne av bedriften du er ansatt i, når du henvender deg til oss, eller registrerer deg for å motta vårt nyhetsbrev.
 • Personopplysninger som samles inn fra andre kilder, for eksempel fra våre samarbeidspartnere, via søkemotorer på internett (f.eks. Google), vår hjemmeside, offentlige registre, eller fra tredjeparter som utfører bakgrunnssjekk på vegne av oss i forbindelse med rekruttering av nyansatte eller kontroll av våre forretningsforbindelser.

Hvem vi deler opplysningene med

Vi deler personopplysningene med våre leverandører og samarbeidspartnere, herunder leverandører av IT-tjenester, personal- og regnskapstjenester.

Vi vil inngå avtaler med relevante leverandører for å sørge for at de ikke bruker opplysningene for andre formål enn som beskrevet i denne personvernerklæringen.

Vi deler også personopplysninger med enkelte av våre eiere, offentlige instanser, kunder og leverandører i den utstrekning det er nødvendig for normal drift og for å administrere våre avtaler og forretningsdrift.

Vi utleverer ikke personopplysninger på andre måter, med mindre den registrerte har samtykket til dette eller det er påkrevd for å oppfylle en rettslig forpliktelse eller krav fra myndigheter.

Vi overfører ikke personopplysninger til land utenfor EØS og selger ikke personopplysninger til tredjeparter.

Hvor lenge lagrer vi opplysningene

Vi lagrer personopplysningene så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene beskrevet ovenfor. Noen av kriteriene vi bruker for å avgjøre når vi skal slette opplysningene er:

 • Vi lagrer personopplysningene så lenge loven krever det (slik som bokføringslovgivningen).
 • Vi lagrer personopplysninger relatert til våre kunde- og leverandørforhold så lenge det foreligger et kunde- eller leverandørforhold. Noen ganger har vi behov for å lagre opplysningene i en lengre periode, av hensyn til for eksempel reklamasjons- og foreldelsesfrister, og eventuelle rettslige krav.
 • Vi lagrer personopplysninger relatert til våre ansatte og innleide medarbeidere så lenge det foreligger et ansettelsesforhold eller annet avtaleforhold med en medarbeider eller dens oppdragsgiver. Noen ganger har vi behov for å lagre opplysningene i en lengre periode, av hensyn til fortsatt ivaretakelse av våre eller medarbeiderns interesser eller på grunn av lovpålagte krav eller eventuelle rettslige krav.
 • Vi lagrer kontaktinformasjon til personer som tar kontakt med oss med spørsmål eller andre henvendelser så lenge vi har en løpende dialog med kunden eller vi har behov for opplysningene for å følge opp en sak.
 • Vi lagrer personopplysninger for utsendelse av nyhetsbrev inntil mottaker melder seg av.
 • Vi lagrer personopplysninger vi mottar i forbindelse med en ansettelsesprosess inntil 6 måneder etter at ansettelsesprosessen er avsluttet, dersom søkeren ikke ansettes. Vi kan be om søkerens samtykke til å lagre personopplysningene for en lengre tidsperiode.

Personvernrettigheter

Du har en rekke rettigheter etter personvernregelverket. Dine rettigheter omfatter:

Informasjon. Ytterligere informasjon om hvordan vi behandler opplysninger om deg.

Innsyn. Kopi av opplysninger vi har om deg.

Korrigering. Rette og supplere opplysninger vi har om deg.

Sletting. Be om sletting av opplysninger som vi ikke lenger har grunnlag for å oppbevare.

Begrensning. Be om at vi begrenser bruken av dine opplysninger.

Dataportabilitet. Be om at dine opplysninger overføres til deg eller til en annen virksomhet i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format.

Innsigelse. Be om å motsette deg vår bruk av dine opplysninger for direkte markedsføring, inkludert profilering i den grad vi gjør dette.

Vær oppmerksom på at disse rettighetene er underlagt begrensninger i lov. Hvis du er uenig i måten vi behandler dine personopplysninger på, kan du sende inne en klage til Datatilsynet. Vi håper at du først tar kontakt med oss, slik at vi kan oppklare eventuelle misforståelser.

Endringer i personvernerklæringen

Vi vil oppdatere personvernerklæringen ved behov. Du vil få beskjed dersom vi gjør vesentlige endringer. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden vår sotralink.no.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål, kommentarer eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter, herunder trekke tilbake ditt samtykke. Vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig, og typisk senest innen én måned. Du kan benytte følgende kontaktinformasjon:

Kontaktpunkt: integrity.platform@slcjv.no

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 1. februar 2024.

keyboard_arrow_up