Viktige vilkår og opplysninger

Denne nettsiden driftes av og på vegne av Sotra Link AS (org. nr. 828340972) («Sotra Link»).

Opplysningene på denne nettsiden er ikke et tilbud om eller oppfordring til å kjøpe verdipapirer, andeler eller investeringer, med mindre annet er uttrykkelig angitt.

Sotra Link gir ingen løfter eller garantier med hensyn til nøyaktigheten, fullstendigheten, aktualiteten eller påliteligheten til innholdet på denne nettsiden, og annet enn det som kreves i henhold til ufravikelig lov, påtar Sotra Link seg intet ansvar for feil eller feilopplysninger gitt uaktsomt eller på annen måte. Sotra Link vil under ingen omstendigheter være ansvarlig for tap eller skade forårsaket av en brukers tillit til opplysninger hentet fra denne nettsiden.

Sotra Link har ingen forpliktelse til å korrigere eller oppdatere opplysningene eller meningene på nettsiden. Opplysningene på nettsiden kan være basert på forutsetninger eller markedsforhold, og kan endres uten varsel.

Sotra Link fraskriver seg spesifikt ethvert ansvar (enten det har grunnlag i kontrakt, utenfor kontrakt, objektivt ansvar eller annet) for direkte, indirekte, tilfeldige eller følgeskader som oppstår som følge av eller er på noen måte forbundet med tilgangen til eller bruken av denne nettsiden.

Lenker på nettsiden

Denne siden kan inneholde lenker til andre nettsider som driftes av selskaper som ikke tilhører Sotra Link. Disse lenkene oppgis kun for å gi deg mer informasjon. Sotra Link går ikke god for eller har ingen kontroll over opplysningene på disse sidene eller produktene eller tjenestene på sidene, og kan derfor ikke garantere for nøyaktigheten og egnetheten til opplysningene, tjenestene eller produktene som beskrives. Du anbefales å foreta dine egne forespørsler i forhold til tredjeparter beskrevet eller lenket til på denne siden.

Tilgjengelighetserklæring

Sotra Link ønsker å sikre digital tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi forbedrer kontinuerlig brukeropplevelsen for alle, og benytter relevante tilgjengelighetsstandarder.

Samsvarsstatus

Retningslinjene for tilgang til webinnhold (WCAG) definerer krav til designere og utviklere for å forbedre tilgjengeligheten for personer med nedsatt funksjonsevne. Retningslinjene definerer tre nivåer av samsvar: Nivå A, Nivå AA og Nivå AAA. Denne nettsiden har som mål å være i samsvar med WCAG 2.1 Nivå AA.

Ytterligere tilgjengelighetshensyn

I tillegg til samsvar med WCGA 2.1 Nivå AA, benytter vi flere Nivå AAA-kriterier:

  • Bilder av tekst brukes kun til dekorative formål.

  • Al funksjonalitet i innholdet kan betjenes via et tastaturgrensesnitt uten at det er behov for tidsberegning av de enkelte tastetrykkene.

  • Nettsidene har ikke innhold som blinker mer enn tre ganger i løpet av ett sekund.

Denne nettsiden støtter nyeste versjon av følgende nettlesere:

Internet Explorer

Microsoft Edge

Google Chrome

Mozilla Firefox

Safari

Denne nettsiden støtter nyeste versjon av følgende operativsystemer:

  • Windows 7

  • Windows 10

  • MacOS

  • iOS

  • Android

Varemerker og opphavsrett

Sotra Link-navnet er et registrert varemerke som eies av Sotra Link.

Sotra Link er enten eier eller lisensiert bruker av opphavsretten til materialet på denne siden. Du kan ikke kopiere, tilpasse, laste opp, lenke, ramme inn, kringkaste, distribuere eller på annen måte overføre materialet på denne siden eller Sotra Link-varemerket uten forutgående skriftlig samtykke, annet enn i den grad det er nødvendig for å se materialet eller som er tillatt ved lov.

Åpenhetsloven

Etter den norske åpenhetsloven er både Sotra Link AS og Sotra Link CJV forpliktet til å utarbeide en årlig rapport hvor det redegjøres for selskapenes aktsomhetsvurderinger knyttet til blant annet grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Last ned Sotra Links redegjørelse etter åpenhetsloven, publisert 26. juni 2023.

English version: Statement under the Transparency Act

Last ned Sotra Link CJV redegjørelse, Sotra Link CJV Transparency Act , publisert 5. juni 2023.

Personvern

For at du skal forstå hvordan personopplysningene dine behandles anbefaler vi at du leser Sotra Links personvernerklæring.

Kontakt

Ved spørsmål ta kontakt med Sotra Link: info@sotralink.no

keyboard_arrow_up