Beskytte miljøet
i alle ledd

Sykkelveier og fortau

Det skal bygges 14 km med fortau og sykkelveier, samt tre tunneler for syklister og fotgjengere ved Janahaugen, Kiplehaugen og Harafjellet.

Mann som sykler på bilvei

Offentlig transport

Motorveien skal ha stedvis egne filer for offentlig transport, samt tilknyttede fasiliteter og parkering.

Underganger

Sotrasambandet skal ha 19 underganger for fotgjengere og biler, slik at antallet kryss blir minimert og både sjåfører og fotgjengere får en tryggere hverdag.

Bygging

Sotra Link AS har som mål å oppnå en CEEQUAL-sertifisering, et program for evaluering, rangering og premiering av bærekraft for infrastrukturprosjekter.

Miljøpåvirkning

Sotra Link AS kommer til å redusere miljøpåvirkningen fra byggeprosessen så mye som mulig. Personer i nærheten må forvente at det blir støy og støv til tider.