Vi bygger det nye
Sotra­sambandet

Trafikkåpning om:
år
måneder
dager
StrekningTid nåNormal tidForsinkelse
Straume - Lyderhornstunellen16 min7 min~ 9 min
Lyderhornstunellen - Straume43 min7 min30+ min
Kolltveittunellen - Sartor15 min2 min< 15 min
Sartor - Kolltveittunellen2 min2 minIngen

23.1 milliarder ­kr

investert

1,000+
nye jobber

20 minutter
reisetid spart

En tryggere og enklere reise

Sotrasambandet vil gi en raskere og mer trafikksikker reisevei mellom Bergen og Sotra.

Det nye bro- og tunnelsystemet er et stort og viktig veiprosjekt for Bergensregionen, og kommer til å gi bedre fremkommelighet for bilister, kollektivtrafikk, gående og syklende.

12.5 km
tunneler

22
broer og viadukter

19
underganger

14 km
fortau og sykkelveier

9.4 km
firefelts vei

Finn ut mer om prosjektet

keyboard_arrow_up