Straumsundet er stengt

Straumsundet er stengt for sjøtrafikk 

Oppdatering 9. april: Vi har iverksatt ekstra tiltak for å bedre sikkerheten rundt Straumsundet. Det er nå satt ut bøyer med lys for ekstra merking. Vi ber om at alle respekterer stengingen av sundet, først og fremst for egen sikkerhet.

I forbindelse med arbeid med nye Straumsundsbrua, er Straumsundet stengt for sjøtrafikk under byggeperioden.

Straumsundsbrua er planlagt som en firefelts veibru og skal ligge sør for og parallelt med eksisterende Straumsundet bru. På nordsiden av dagens veibru skal det bygges gang- og sykkelbru. Begge bruene vil være flerspenns plasstøpte betongbruer.

Byggingen starter med pelearbeid.

  • Ved pelearbeid vil en lekter brukes til borerigger. Etter at 40 peler er boret, skal det støpes betong. Dette blir utført fra sjø innenfor avgrenset område. 
  • På grunn av tunge løfteoperasjoner og anleggsrisiko vil Straumsundet i anleggsperioden være stengt for sjøtrafikk. 

Arbeidstider: mandag til fredag 7-20, lørdag 8-18. 

Oppstart: uke 6, 2024 
Forventet ferdigstilling: uke 22, 2025 

Påvirkning av vegtrafikken på Straumsundbrua:  

Opprinnelig plan var å stenge en kjørebane på Straumsundet bru kveld og natt fra 1. februar. Dette er nå utsatt og stengingen vil ikke tre i kraft før i sommer. Vi vil melde i fra nærmere når dette blir iverksatt.

keyboard_arrow_up