Arbeid ved Straume sjøfront

Tilkomstvei ned mot Straumsundet, markert i gult på skissen.
I forbindelse med tilkomstvei til arbeidsområde på Straume, skal vi utføre sprengningsarbeid fra uke 24. Tilkomstveien går fra rv. 555 og ned mot Straumsundet.

Støy og noe støv må påregnes i forbindelse med sprengningsarbeidet. Hver avfyrte salve blir som vanlig varslet på SMS ca. 30 minutter før sprengning, og med kraftig sirene i området i ca. 1 minutt.

Ved sprengning vil vegen stenges i en kort periode.

Naboer og berørte kan melde seg på varsling for sprengning her: Nabovarsling.no – Rv. 555 Sotrasambandet

Vi regner med at arbeidet tar ca. tre uker å gjennomføre.

Oppstart: torsdag 13. juni

Forventet ferdigstilt: uke 27

Manuell dirigering 24. juni

I uke 26 blir det også én natt med manuell dirigering i området, på grunn av arbeid med tilkomstveien. Noe støy vil forekomme, ettersom arbeidet innebærer hamring (frem til kl. 23). Vi skal også fjerne rekkverk ved vegen.

Nattarbeidet vil utføres mandag 24. juni, og vil vare fra kl. 22:00 – 06:00.

Det blir manuell dirigering forbi arbeidsområdet mandag 24. juni.

Mer fra Straume-området: Straumsundet er stengt

keyboard_arrow_up