Stenger Bildøyvegen retning rv. 555

Fra mandag 10. juni blir Bildøyvegen retning rv. 555 stengt i forbindelse med grave- og sprengningsarbeid.
Skissen over viser arbeidsområde ved Bildøyvegen. Rød strek markerer stengt strekning.

Området må sprenges og klargjøres for å kunne legge OPI-kanal langs Bildøyvegen. Nordgående påkjøringsfelt fra Bildøy til rv. 555 blir derfor stengt i arbeidsperioden.

Feltet blir stengt fra mandag 10. juni (etter morgenrush), og kommer til å holdes stengt ut september. Arbeidet blir tydelig skiltet.

Omkjøring

Trafikanter fra Blommen/Li som skal i retning Straume må kjøre via Kolltveittunnelen.

Kjørende på riksvegen fra Straume og Kolltveit kan ta av rv. 555 som normalt og kjøre opp Bildøybakken.

Oppstart: mandag 10. juni

Planlagt ferdigstilt: september 2024

Ved sprengning stanses trafikken i en kort periode. Det blir varslet i god tid før sprengning.

I tilfelle nødsituasjoner som gjør at Kolltveittunnelen stenges vil underentreprenør på stedet dirigere trafikk.

Bussholdeplass på Bildøy bru i retning Straume blir ikke betjent i arbeidsperioden. Bussene snur og kjører ned igjen via Blommen og gjennom Kolltveittunnelen.

keyboard_arrow_up