Straumsundet stenges

Straumsundet blir stengt for sjøtrafikk: 

I forbindelse med arbeid med nye Straumsundsbrua, vil Straumsundet bli stengt for sjøtrafikk under byggeperioden.

Straumsundsbrua er planlagt som en firefelts veibru og skal ligge sør for og parallelt med eksisterende Straumsundet bru. På nordsiden av dagens veibru skal det bygges gang- og sykkelbru. Begge bruene vil være flerspenns plassstøpte betongbruer.

Byggingen starter med pelearbeid.

  • Ved pelearbeid vil en lekter brukes til borerigger. Etter at 40 peler er boret, skal det støpes betong. Dette blir utført fra sjø innenfor avgrenset område. 
  • På grunn av tunge løfteoperasjoner og anleggsrisiko vil Straumsundet i anleggsperioden være stengt for sjøtrafikk. 

Arbeidstider: mandag til fredag 7-20, lørdag 8-18. 

Planlagt oppstart uke 6, 2024 
Forventet ferdigstilling uke 22, 2025 

Påvirkning av vegtrafikken på Straumsundbrua:  

Fra 1. februar og ut mai 2024, vil Straumsundet bru bli innsnevret til en kjørebane på kveld og natt,  mellom 22:00-05:30. En kjørebane blir åpen med lysregulering.

Stengingen skjer da det skal utføres arbeid fra eksisterende bro. Innsnevringen vil gjelde 4 netter i uken: mandag-fredag.