Arbeid ved Straume sjøfront fra uke 18 & 19

I uke 18 begynner vi med arbeid for å bygge ny bro på Straume. Arbeidet utføres fra Straume sjøfront, sør for eksisterende bro over Straumsundet.

Byggingen innebærer støping av 24 borede peler. Noe tungtrafikk vil genereres, da vi vil bruke betongpumpe og 3-4 betongbiler per arbeidsdag for å utføre arbeidet. Utførelsen vil ta ca. 3 uker.

Oppstart: mandag 29. april

Forventet ferdigstilt: slutten av uke 20

Arbeidstider: mandag til fredag, kl. 16:00 – 22:00

Mer arbeid vil utføres i området fra uke 19. Vi skal lage tilkomstvei til arbeidsområde fra rv. 555 og ned mot Straumsundet.

Støy og noe støv må påregnes, da det blant annet skal brukes borerigg for å utføre arbeidet. Vi skal også utføre sprengningsarbeid i området, som vil bli varslet.

Oppstart: mandag 6. mai

Varighet: ca. 3 uker

Arbeidstider: 07:00 – 19:00

I starten av uke 19 vil det noen dager være nattarbeid i forbindelse med tilkomstveien. Dette vil bli nærmere informert om i forkant.

Bildet under viser hvor tilkomstveien vil ligge.

Helligdager i mai vil naturligvis bli respekterte, og arbeid vil ikke utføres på følgende dager: 1. mai, 9. mai, 17. mai.

Mer fra Straume-området: Straumsundet er stengt

keyboard_arrow_up