Tursti ved Storavatnet er stengt

Grusstien langs Storavatnet mot Storavatnet terminal, samt gang/sykkelvei langs Storavatnet er stengt på grunn av hensyn til sikkerhet.
Stengningen skyldes delvis sprengning, men også at vi må ha tilgang for lastebiler som skal frakte steinmasser til Storavatnet eller Stiavatnet. Det er dermed ikke mulig å holde delvis åpent.
Alternativ rute via Godviksvingene er skiltet.
Det vil komme ny gangsti i området når Sotrasambandet står ferdig.

Grussti, gang- og sykkelveien langs anleggsområdet ved Storavatnet er stengt.
keyboard_arrow_up