Dette skjer på Sotrasambandet i august

Arbeidet med Sotrasambandet er nå i gang igjen for fullt etter sommerferien. På Kolltveit blir det skiftarbeid fra kl. 06.00 til 02.00 i forbindelse med sprenging av nye Kolltveittunnelen. Ikke-støyende arbeid vil foregå mellom kl. 23.00 og 02.00.

I Drotningsvik-området er det startet opp med boring til brotårn-fundamentet. Her vil det være skiftarbeid mellom kl. 07.00 og 22.00.

Neste uke begynner vi arbeidet med å sprenge forskjæringen til Drotningsviktunnelen ved Storavatnet. Vei- og gangstier kan bli midlertidig stengt under sprengning.

Les oppdatert informasjon om hva som skjer område for område her.

For øvrig er arbeidstid til våre underentreprenører i alle områder langs traseen hverdager fra kl. 07.00 til 23.00. Dersom arbeidstider avviker fra disse tidene vil vi varsle om dette.

På Kolltveit og i Knarrevik kommer underentreprenørene våre til å arbeide i helgene. Støygrenser skal overholdes. Det kan imidlertid skje uforutsatte hendelser under arbeid.

Trafikk:

Rv 561 og Rv555 ved Kolltveit blir stengt i kortere perioder ved sprengning. Dette skal skje utenfor rushtid. Trafikkvakter blir satt ut. Det samme gjelder RV555 ved Storavatnet og Askøyveien fra og med uke 32.

Veien fra Straume ned til Straume Sjøfront har lysregulering i ukedagene.

Støy- og vibrasjonsmålinger:

For å ha god kontroll med sprengninger, vil vi alltid sette ut målere for både støy og vibrasjon. Rystelsesmåleren registrerer og lagrer informasjon om rystelser og vibrasjoner. Dette er et viktig redskap for måling og dokumentasjon ved sprengninger og arbeid med mye tungtrafikk.

Det er underentreprenørene våre som monterer støy- og/eller vibrasjonsmålere ved utsatte hus. De vil ta kontakt i forkant av monteringen.

Vi gjør vårt ytterste for at arbeidet skal utføres så forutsigbart og skånsomt som mulig og vi vil begrense unødvendig støyende arbeid.

keyboard_arrow_up