Sotra Link Construction har lukket alle punkter i Arbeidstilsynets rapport

Sotra Link Construction mottok 28. juni en tilsynsrapport fra Arbeidstilsynet som avdekket 13 alvorlige forhold på arbeidsplassen. Det ble gitt frist til 30. oktober med å svare ut avvikene. De siste tilsvarene ble sendt 26. september. Ved utgangen av september har selskapet lukket alle avvikene, i tett dialog med Arbeidstilsynet.

–            Funnene i rapporten fra Arbeidstilsynet var alvorlig. Vi har jobbet målrettet og systematisk med å sette inn tiltak siden vi mottok rapporten før sommeren. Vi setter pris på en tett og god dialog med Arbeidstilsynet og kommer til å fortsette arbeidet for å sikre stadig forbedringer, sier prosjektdirektør i Sotra Link Construction, Pedro Rodriguez.

Flere interne endringer

I kjølvannet av tilsynsrapporten har Sotra Link Construction gjort flere endringer i organisasjonen. Hensikten har vært å sikre medarbeidernes rettigheter og fremme et godt arbeidsmiljø.  I samarbeid med bedriftshelsetjenesten og verneombud er det utarbeidet nye prosedyrer og handlingsplaner for varsling. Det er ansatt en egen ressurs som skal jobbe med å videreutvikle, oppdatere og forbedre rutiner for varsling og ha ansvar for oppfølging av mottatte varslingssaker.

I tillegg er det også opprettet en egen rolle som opplæringsansvarlig med ansvar for opplæring og kurs for ansatte i virksomheten som et ledd i å sikre ansattes rettigheter.

Har gjennomført ekstern gransking

I lys av de alvorlige funnene besluttet selskapet i tillegg å gjennomføre en ekstra gransking organisasjonen. I juli ble oppdraget gitt til PwC og både nåværende og tidligere medarbeidere ble invitert til å dele sine opplevelser og erfaringer fra arbeidsplassen.

Sotra Link Construction mottok granskingrapporten fra PwC i slutten av september. Rapporten er en uavhengig og ekstern gransking. Granskningen fra PwC finner ikke bevis for de mest alvorlige påstandene som ble fremsatt, men peker på at det har vært utfordringer i noen deler av organisasjonen.

Sotra Link Construction kommer til å fortsatt jobbe med å bedre arbeidsmiljøet for ansatte. Første tiltak er å gjennomføre en planlagt medarbeiderundersøkelse.

–             I denne saken har det vært viktig for oss å få alt fram i lyset slik at vi får ryddet opp og ikke minst sikre at vi gjør de riktige tingene fremover, sier Rodriguez.

Pressekontakt Sotra Link CJV:

Gunn Eklund Breisnes
Leder kommunikasjon og samfunnskontakt
926 22 173

keyboard_arrow_up