Nye broer over Straumsundet og Bildøystraumen

Vi er i gang med fundamentet til ny bro ved Straumsundet. Til sammen skal 44 peler danne fundamentet til ny Straumsundsbro.

Broen vil bestå av fire felt, samt en gang- og sykkelveg som skal ligge parallelt. Vi er i gang med pele- og borearbeid. Per nå kan man se tre stålhylser til de to første pelene.

Bildene er tatt fra vårt pågående arbeid.

Skjermbildene under er hentet fra vår 3D-modell og viser planer for ny bro, som forventes å være ferdigstilt høsten 2025.

Det skal også bygges bro ved Bildøystraumen. Oppstart på arbeidet er planlagt i juli 2024, og broen forventes å stå klar mot slutten av 2026.

På skjermbildene under kan du se planen for ny Bildøybru, også hentet fra vår 3D-modell.

I 3D-modellen på vår nettside kan du se flere bilder av hvordan Straumsundet og Bildøy kommer til å se ut når broene er ferdigstilte.

Dette skal vi bygge i Bildøy-området:

  • Bildøybrua
  • Straumsundbrua
  • Gang- og sykkelveg
  • Gangbru over rv. 555
  • Rundkjøring
  • Høgspentomlegging