Oppstart av Drotningsviktunnelen (sør)

Oppstart av Drotningsviktunnelen (fra Drotningsvik)

Første sprengning er planlagt til torsdag 1. februar klokken 12.00. Det kan komme endringer og vi minner om å melde på sprengningsvarsel for SMS-varsel om nøyaktig tidspunkt for sprengningene.

Arbeidet her er planlagt å vare til august 2024.

Vi er allerede godt i gang med Drotningsviktunnelen fra Storavatnet-siden, og har kommet henholdsvis 23 og 52 av ca. 1950 meter inn meter inn i fjellet på de to løpene (12/1).

Gjennomslag for Drotningsviktunellen er ventet i første del av 2026.

https://sotralink.no/drotningsvik/ finner dere ukentlig oppdatering av arbeid og arbeidstider.

Søndagsarbeid er planlagt hver annen søndag fremover. Arbeidet skal foregå i tunnel og rette seg etter støyforskriften, som tar utgangspunkt i gjennomsnittmåling av støy over en periode.

Vi informerte tidligere om at flere adresser måtte evakueres før sprengningene, men dette vil det nå ikke bli behov for. Vi har endret planene for sprengningene og kommer til å skyte mindre salver, slik at behovet for evakuering ikke er til stede.

Se også Naboinformasjon om sprengning 

https://sotralink.no/nabo/ finner dere informasjon om hvorvidt dere kvalifiserer for midlertidig opphold annet sted, og hvordan dere søker om dette.

Informasjon om planlagte sprengninger ligger på https://nabovarsling.no/sotra555. Dette er et verktøy der underentreprenørene planlegger sprengninger fremover. Endringer kan forekomme. Vi har mange ulike operasjoner i Drotningsviksområdet, med mange ulike underentreprenører. Husk å melde på sprengningsvarsel for alle relevante arbeidsområder, for eksempel:

 

Trafikk:

Kortvarige stenginger ved lokalveg kan forekomme. Sprengningen vil ikke føre til økt anleggstrafikk, da vi nylig har fullført arbeid av en annen tunnel i området. Massene kjøres til Storavatnet og Stiavatnet.

Fakta om tunnelen:

  • 1950 meter lang.
  • To løp, med to kjørefelt i hver retning.
  • To ramper, for på- og avkjøring fra/til Bergen i Drotningsvik. Tunnelportalene til rampene blir ved Stiavatnet, som vi nå holder på å fylle igjen.
  • Det blir en egen gang- og sykkeltunnel på deler av strekningen.
  • Det er ventet at man er ferdig med å sprenge tunnelen i første halvdel i 2026.
keyboard_arrow_up