Arbeid med broen i Knarrevik og Drotningsvik sør og anleggsarbeid i Drotningsvik uke 24 og 25:

Arbeidsplan uke 25

Arbeid som pågår i Drotningsvik nå:
 • Arbeid med brotårn
 • Boring til portal for ankerfeste
 • Installasjon av tårnkran
 • Boring og sprengning til Drotningsviktunnelen (hovedtunnel) Nordlig løp –69m, sørlig løp –154 m
 • Boring og sprengning til gang- sykkeltunnel –33 m
Fullført arbeid:
 • Forankringstunnel bro fullført mai 2024

 

Klikk her for naboinformasjon om Drotningsvik  (forbehold om endringer)

Arbeidstider ellers:

I områder med tunnelarbeid jobbes det skift 24/7. Mellom kl. 23.00 og 07.00 blir det ikke utført støyende arbeid.

Det kan forekomme uforutsette hendelser som gjør at vi må jobbe lengre dager ved andre områder. Arbeidet følger Retningslinjer for støy i arealplanlegging: T-1442.  

Vi minner om siden vår For naboer der du kan melde deg på sprengingsvarsel og nyhetsbrev.

Sprengning til nye Drotningsviktunnelen startet i uke 5 fra Drotningsvik-siden.

Her kan du lese informasjon om sprengningsarbeidet i forbindelse med Drotningsviktunnelen.

Spørsmål og svar fra naboer

 • Hva gjør vi for å skjerme naboer for støy og støv?

Vi har satt opp støyskjerming i form av gjerder, vi har plassert brakkerigger og anleggstelt for å skjerme mot støy.

Vi kjører kostebiler kontinuerlig.

 • Hvordan blir støyskjermingen på den nye brua? 

Det blir støyskjermer for trafikk ved de to viaduktene på begge sider av broen i Drotningsvik og i Knarrevik. Fargen på det gjennomsiktige materiale vil ikke være oransje (som på bildet), men grå, i henhold til krav fra Statens vegvesen. Støyskjermene bli 2,2 meter høye.

Se illustrasjon av viadukten med støyskjermer i Drotningsvik:

Støyskjermingen blir i gjennomsiktig farget materiale (men ikke oransje som på bildet) med stålstolper som er boltet sammen.

Klikk her for mer informasjon om sprengning fra Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk

 • Hvordan blir skøyten fra permanent struktur til hengebro-delen og vil den skape like mye støy som på eksisterende bro? 

Det har vært stort fokus på skøyten (fugen) mellom permanent struktur og hengebro-delen i designet av den nye broen. Vi er klar over utfordringene med støy fra fugen på eksisterende bro. Fugen på den nye broen vil være en såkalt støysvak fuge, som gir mindre støy enn enn tradisjonell fuge, slik som man har på dagens bro. Støyskjermene vil også bidra til å redusere støyen fra fugen for omkringliggende boliger.

 • Hvorfor er det ikke trafikkvakter ved veien etter klokken 16.00?

I Drotningsvik sør er det laget nytt fortau som gjør at myke trafikanter ikke må krysse veien.

Trafikkvakter ved Drotningsvik senter vil være til stede så lenge det er anleggstrafikk i området.

 • Hvordan sikrer dere anleggsgjerdene skikkelig? Det har vært tilfeller der gjerdene har veltet. 

Vi er oppmerksomme på denne utfordringen, spesielt ved hardt vær. Fremover vil det ikke være et problem , da de nye gjerdene som er kommet på plass er forankret med betongstøtter (se bilde).

Nye gjerder i Drotningsvik.
 • Ekstremt mye stein og sand i veien – bilene blir skitne.

Vi har kostebiler som går regelmessig,  og vi har meldt videre til underentreprenør om å ta hensyn og sette inn tiltak mot støv i tørre perioder. Vi ønsker tilbakemelding om problemet vedvarer på sotrasambandet@sotralink.no.

 • Tilbakemelding på at vi fortsatt begynner å jobbe før kl. 7.

Våre underleverandører har fått beskjed om dette. Alle skal holde seg innenfor oppgitt arbeidstid.

Nabo til Sotrasambandet: Kontakt og informasjon

keyboard_arrow_up