Trafikkendringer ved Bildøybakken og Kolltveitvegen

Arbeid med nye OPI-kanaler i området begynner i uke 23, og vil føre til noen endringer i fremkommelighet ved Bildøybakken og Kolltveitvegen.

Oppstart på arbeidet i Bildøybakken er mandag 3. juni, kl. 09:00. I Bildøybakken stenges ett kjørefelt, og trafikken vil bli lysregulert.

Tirsdag 4. juni begynner arbeidet i Kolltveitvegen. Her snevres kjørebanen inn slik at kun én bil kan kjøre gjennom arbeidsområdet om gangen. Vanlig vikeplikt gjelder.

For å opprettholde kjørefeltsbredde i Kolltveitvegen, vil etter hvert deler av autovernet fjernes. Dette betyr at fortauet stenges ved Kolltveitskiftet busstopp i uke 24 og 25. Alternativ gangrute skiltes.

Oppstart ved Bildøybakken: mandag 3. juni, kl. 09:00

Oppstart ved Kolltveitvegen: tirsdag 4. juni, kl. 09:00

Arbeidet på begge områder forventes å vare inntil tre uker.

Hva er en OPI-kanal?

OPI-kanal er et system som på enkel måte legger rør sammen i «pakker» ved hjelp av avstandsholdere. Samtidig virker de som forskaling for arbeidsområdet før det fylles eller støpes i betong.

keyboard_arrow_up