Trafikkomlegginger ved Storavatnet terminal

Trafikkomlegginger i forbindelse med arbeid med Sotrasambandet

I løpet av vårt arbeid med Sotrasambandet, vil det være nødvendig å stenge sideveier og legge om trafikk gjennom hele perioden. Vi må også stenge Rv. 555 kortvarig i forbindelse med sprengning ulike steder på strekningen.

Dette kommer til å påvirke trafikanter og kan føre til mer kø på en allerede købelastet strekning. Vi prøver selvsagt vårt beste for å unngå negativ påvirkning, og gjør nøye trafikksimuleringer før vi endrer kjøremønster. Det er likevel ikke til å unngå at det blir kø og vi oppfordrer alle til å være oppmerksom på og følge skilting langs veien.

Trafikkpåvirkning fra Askøy

Fra desember 2023 vil trafikken i rundkjøringen på Storavatnet få nytt kjøremønster. Rampen i retning Bergen vil bli snevret inn til ett kjørefelt på grunn av etablering av en midlertidig avkjørsel inn til riggområdet ned til Storavatet og opp til tunnelportalene til den nye Drontningsviktunnelen. For trafikk som kommer fra Askøy, vil kjøremønsteret inn mot rundkjøringen bli endret. Venstre felt vil kun være for trafikk som skal til bussterminalen og mot Sotra. Høyre felt vil være for trafikk som skal til Godvik og mot Bergen sentrum.

Trafikkpåvirkning til Askøy

Det ene kjørefeltet (vestgående retning) i Godviksvingene vil være stengt fra Olsvikkrysset til Storavatnet rundkøring. Kjørefeltet vil være tilgjengelig for kollektivtransport og utrykningskjøretøy.

Vi ber trafikantene være spesielt oppmerksomme og følge skiltingen.

 

Se også status område for område

 

 

 

keyboard_arrow_up