Arbeid langs Bildøybakken

Mandag 22.1 starter vi arbeid langs Bildøybakken. Vi skal legge OPI-kanal, som er en kanal for infrastruktur under bakken. Arbeidet innebærer i hovedsak graving, rørlegging og asfaltering. Veien stenges delvis i ett kjørefelt. Det vil fortsatt være tillatt ferdsel i begge retninger, styrt av trafikkvakter lys.

Støy: Innimellom må vi regne med støyende aktiviteter som pigging og sprengning, dette kommer an på grunnforhold vi støter på.
Støv: Arbeidet vil skape begrenset mengde støv.

Arbeidet vil foregå i faser. Arbeidstidene i første fase vil være mandag -fredag,  06-22.  Lørdagsarbeid kan forekomme. Ved støping av betong eller asfaltering (ikke støyende aktiviteter), kan arbeidsdagen bli noe lengre. Arbeidstider er tilpasset med tanke på trafikksituasjonen.

Arbeidet vil pågå til slutten av mai.

Skisse framdriftsplan:

 

keyboard_arrow_up