Omkjøring ved Drotningsvik senter

Fra onsdag 3. juli kl 05 vil vi midlertidig etablere en omkjøring på Rv 555. ved Drotningsvik.
Omkjøringen er omtrent 250 meter lang og strekker seg fra avkjøringen ved Drotningsvik senter i retning mot Bergen. Vegen vil bli tilbakeført til to felt i begge retninger, i motsetning til dagens situasjon med kun ett kjørefelt mot Bergen.
Påkjøringsrampen fra Janaveien i retning Bergen, vil få tilbake et flettefelt. Dette, sammen med nedsatt fartsgrense til 50 km/t, vil gjøre det enklere og tryggere å kjøre inn på Rv 555.
Det blir nattarbeid med innsnevring av kjørebaner på rv. 555 ved Drotningsvik 26.-27/6 og 27.-28/6 i forbindelse med etablering av omkjøringsvegen. Følg skilting og instruks fra trafikkvakter.
I en tidligere versjon av denne posten var datoen oppgitt å være fredag 28. juni. Arbeidet er noe forsinket så omkjøringen trer først i kraft 3. juli.
Beskrivelse av nattarbeidet:

Omkjøringen:

Omkjøringen, beskrevet under, blir satt i drift  fredag morgen kl. 05.00. Omkjøringen er omtrent 250 meter lang og strekker seg fra avkjøringen ved Drotningsvik senter i retning mot Bergen. Vegen vil bli tilbakeført til to felt i begge retninger, i motsetning til dagens situasjon med kun ett kjørefelt mot Bergen. Påkjøringsrampen fra Janaveien i retning Bergen, vil få tilbake et flettefelt. Dette, sammen med nedsatt fartsgrense til 50 km/t, vil gjøre det enklere og tryggere å kjøre inn på Rv 555.

keyboard_arrow_up