Økt aktivitet og nye arbeidstider

Arbeidstid til våre underentreprenører i alle områder langs traseen er hverdager kl 0700-2300. Dersom arbeidstider avviker fra disse tidene vil vi varsle om dette.

På Kolltveit og i Knarrevik kommer underentreprenørene våre til å arbeide i helgene. Støygrenser skal overholdes. Det kan imidlertid skje uforutsatte hendelser under arbeid.

Trafikk:

Rv 561 og Rv555 ved Kolltveit blir stengt i kortere perioder ved sprengning. Dette skal skje utenfor rushtid. Trafikkvakter blir satt ut.

Veien fra Straume ned til Straume Sjøfront har lysregulering i ukedagene. Vi forventer ellers ingen trafikk- eller veistenginger i den nærmeste fremtid. Vi gjør vårt ytterste for at arbeidet skal utføres så skånsomt som mulig og vil begrense unødvendig støyende arbeid.

Les mer om hva som skjer område for område.

Støy- og vibrasjonsmålinger:

For å ha god kontroll med sprengninger, vil vi alltid sette ut målere for både støy og vibrasjon. Rystelsesmåleren registrerer og lagrer informasjon om rystelser og vibrasjoner. Dette er et viktig redskap for måling og dokumentasjon ved sprengninger og arbeid med mye tungtrafikk.

Det er underentreprenørene våre som monterer støy- og/eller vibrasjonsmålere ved utsatte hus. De vil ta kontakt i forkant av monteringen.

Vi gjør vårt ytterste for at arbeidet skal utføres så forutsigbart og skånsomt som mulig og vi vil begrense unødvendig støyende arbeid.

keyboard_arrow_up