Arbeider med ny Sotrabro stenger farleden i mai og juni

 25. mai kl 13 går første salve som vil stenge farleden der den nye Sotrabroen skal komme i en kort periode. Fredag 26. mai vil det også bli fyrt av en salve ca. kl 13. Du kan melde deg på sprengningsvarsel på www.nabovarsling.no/sotra555 .

I forbindelse med bygging av ny Sotrabro vil det foregå arbeider på land og i strandsonen på hver side av leden mellom Drotningsvik og Knarrvika.

Fra 25. mai 2023 og 4 uker frem i tid (estimert) vil det bli arbeider på Sotrasiden ved Knarrevik.

Fra august/september 2023 vil arbeidene på Bergenssiden, ved Drotningsvik, starte.

Oppdaterte datoer vil bli publisert her og i nyhetsbrev.

Arbeidene er i første steg knyttet til etablering av brutårn. Sprengningsarbeidene for å ta ut byggegropene vil kunne påvirke sikkerheten til hovedleden, og det vil bli nødvendig å stenge leden i kortere perioder ved sprengning.

Kartutsnitt hovedleden mellom Knarrvika og Drotningsvik. Kilde: Kystinfo

 

Arbeidstider:

Arbeidet vil foregå dagtid.

Arbeidsomfang

Det kommer til å bli 1-2 sprengninger daglig, som medfører en stengeperiode på 15-20 minutter hver. Du kan melde deg på sprengningsvarsel på www.nabovarsling.no/sotra555 . Her vil det også fremkomme informasjon om forestående sprengninger

Vaktbåter

Det kommer til å patruljere vaktbåter i området ved sprengning, som kan stoppe fritidsbåter og andre mindre fartøy.