Bore- og sprengningsarbeid ved Knarrevik/Liljevatnet

Sprengningsarbeid i forbindelse med forskjæring for Knarrvika-tunnelen begynner i uke 21.
Området i rødt markerer oppstartsområdet for forskjæringsarbeid til Knarrvika-tunnelen.

Vegetasjonsrydding ved østlig tunnelportal i Knarrevik er i gang, og forberedende arbeid til forskjæring begynte i uke 19.

Innledningsvis vil vi utføre fylle- og borearbeid. Utstyr som fjellboremaskin vil brukes, og dette vil medføre støy og noe støv i området.

Forskjæringsarbeidet med Knarrvika-tunnelen vil etter hvert innebære sprengning, som begynner i uke 21.

Oppstart for sprengning: onsdag 22. mai

Forventet ferdigstilt: oktober 2024

Rv. 555 og Arefjordsvegen ved Valen vil stenges i perioder (utenfor rushtid) når vi utfører sprengningsarbeidet.

I uke 17 begynte vi med forberedende fylle- og borearbeid i forbindelse med omlegging av gangvei ved Liljevatnet barnehage.

Noe støy må påregnes, ettersom maskineri som lastebil, platevibrator og gravemaskin vil bli brukt for å utføre arbeidet.

Vi forventer at dette arbeidet vil ta ca. 4 uker.

Bildet over markerer hvor vårt arbeidsområde vil være under omleggingen.

Oppstart: mandag 22. april

Forventet ferdigstilt: uke 21

Arbeidstider: mandag til fredag, kl. 07:00 – 17:00

3D-modell av planlagt omlegging av gangvei.
Vi begynte også med sprengningsarbeid ved Liljevatnet i uke 17, for å planere ut område som skal brukes til ny midlertidig rundkjøring.

Bildet over viser hvor arbeid utføres. Sprengningsområdet er markert i blått til høyre på kartet.

Oppstart: tirsdag 23. april

Skytetider formiddag: mellom 10:00 og 11:00

Skytetider kveldstid: 19:00

Når sprengningsarbeid utføres vil rv. 555 stenges i korte perioder.

Vi respekterer naturligvis helligdager i mai, og arbeid utføres ikke på følgende dager: 1. mai, 9. mai og 17. mai.

Liljevatnet barnehage 18. april.
Det er i dette området ved Liljevatnet barnehage sprengningen vil foregå.

Sprengningsarbeidet vil pågå i ulike perioder, og vil vare ut juni 2024. Vi begynner deretter med sprengningsarbeid på motsatt side av rv. 555 i høst, også i forbindelse med ny rundkjøring.

Informasjon om sprengningsarbeid

keyboard_arrow_up