Oppstart på Kolltveittunnelen – naboinformasjon

Vi er i gang med arbeider på den planlagte Kolltveittunnelen. Arbeidet blir utført så skånsomt som mulig, men innebærer både sprengning, drilling og støy fra anleggsmaskiner.

Plan for gjennomføring på Kolltveit:

Portal vest:

Boring og sprengning: 30.01.2023 – 27.04.2023

Kun arbeid dagtid (07.00-19.00)

Portal Øst:

Forberedelsesarbeid 28.04.2023 – 05.05.2023

Boring og sprengning: 08.05.2023 – 02.08.2023

Arbeid dagtid (07.00-19.00)

Tunnelgraving Nord: 26.05.2023 – 07.12.2024

Tunnelgraving Sør: 09.06.2023 – 20.01.2025

Generelle arbeider og siste aktiviteter: 11.12.2024 – 14.04.2025

Fra 26. mai 2023 vil det være arbeid hele døgnet, for å kunne følge fremdriftsplanene. Vi vil gjøre vårt ytterste for å begrense støy og vibrasjoner. Det kan være aktuelt med tiltak som begrenser ulempene dere kan oppleve.

Riving av hus og trafikktiltak

I Bildøybakken 85 og i Bildøygarden 50 starter vi å rive hus i uke 6 og 7. Alle nødvendige sikkerhetstiltak blir gjennomført. Husk å følge skilting i forbindelse med anleggsområdene. Trafikktiltak vil trolig bli innført fra 20. februar 2023.

Ønsker du sprengningsvarsel på SMS?

Ønsker du å bli varslet på SMS 30 minutter før sprenging, send telefonnummer og område du ønsker varsel for til sotrasambandet@sotralink.no

keyboard_arrow_up