Dette skjer i Drotningsvik framover

Nabovarsel sprengningsarbeider

Hylland AS skal utføre sprengningsarbeider på vegne av Sotra Link i forbindelse med det nye Sotrasambandet.

Arbeidsområdet er markert i kartet. Det vil være aktuelt med sprengningsaktiviteter på forskjellige områder innenfor avmerket område.

 Arbeidet vil forårsake støv, støy og rystelser, men vi vil forsøke å utføre jobben på en mest mulig skånsom måte med tanke på omgivelsene. Det vil bli utført kontinuerlig kontroll ved rystelsesmålinger på utvalgte bygg, slik at vi kan holde rystelsene så lave som mulig.

 

Oppstart sprengningsarbeider er forventet i uke 6.

Sprengningsarbeider vil pågå periodevis og er aktuelt under hele prosjektets varighet.

Rutiner ved sprengning:

  • Vakter i området skal sørge for at personer, trafikk og dyr ikke kommer inn i risikoområdet.

  • Varsling fare skjer ved hjelp av pulserende sirene (1- 2 minutter).

Ønsker du SMS-varsel før sprengning? 

Utover våre tiltak for å utføre jobben på en mest mulig sikker måte, ønsker vi å be alle i nabolaget om å respektere når fare signalet blir gitt, samt følge anvisning fra vaktene.

Ønsker du SMS-varsling før sprengning, send telefonnummer og område du ønsker varsel for til sotrasambandet@sotralink.no.

 

Vi måler og overvåker luftkvalitet, vibrasjon og støy under anleggsarbeidet. Dersom plagene blir store, kan vi vurdere støyreduserende tiltak (støyplater etc.).

  

Hva skal vi gjøre fremover på Drotningsvik?