Knytter samfunn sammen

I dag går kjøreturen fra Bergen gjennom områder med mye kø. Sotrasambandets nye 9,4 km firefelts vei skal fjerne flaskehalser og forbedre sikkerheten for trafikanter, syklister og gående i Øygarden og Bergen.

Byggingen startet mars 2023

Sotrasambandet skal etter planen åpne for trafikk den 1. juni 2027. Vi skal drifte og vedlikeholde veiprosjektet i 25 år.

En tryggere, enklere og grønnere reisevei

Bro- og tunnelsystemet Sotrasambandet består av 19 bil- og fotgjengerunderganger, 23 tunnelportaler, 22 broer og viadukter, nye firefelts motorveier og 14 km med fortau og sykkelveier. Det skal også bygges omtrent 24 km med tofelts adkomstveier.

Hovedbroen blir 30 meter bred, 900 meter lang og får 145 meter høye tårn.

Drotningsviktunnelen, som blir nesten 2 000 meter lang, får avkjørsler og ramper til Drotningsvik. Harafjelltunnelen blir bygget om, og det blir også tre tunneler for fotgjengere og syklister ved Janahaugen, Kiplehaugen og Harafjellet.
900 METER LANG 145 METER HØY 30 METER BRED

Regional vekst

Sotrasambandet er den største enkeltkontrakten Statens vegvesen noen gang har inngått. Det var også den største offentlige veikontrakten som ble tildelt i Europa i 2021.

Prosjektet ble godkjent av Stortinget i desember 2021, og rammen er på 23,1 milliarder kroner.

Reisetiden vil bli betydelig kortere, spesielt i rushtiden, og blir en stor forbedring for trafikanter og kollektivtrafikk mellom Øygarden kommune og Bergen kommune.

Sotra og Bergen er viktige områder for den nasjonale verdiskapningen, med en rekke olje- og gassanlegg, maritim aktivitet og akvakultur.

Den nye veien vil legge et godt grunnlag for videre utvikling og vekst i regionen.

keyboard_arrow_up