Beskytte miljøet
i alle ledd

Sykkelveier og fortau

Det skal bygges 14 km med fortau og sykkelveier, samt tre tunneler for syklister og fotgjengere ved Janahaugen, Kiplehaugen og Harafjellet.

Mann som sykler på bilvei

Offentlig transport

Motorveien skal ha stedvis egne filer for offentlig transport, samt tilknyttede fasiliteter og parkering.

Underganger

Sotrasambandet skal ha 19 underganger for fotgjengere og biler, slik at antallet kryss blir minimert og både sjåfører og fotgjengere får en tryggere hverdag.

Bygging

Sotrasambandet skal bærekraftssertifiseres i henhold til BREEAM Infrastructue sin klassifisering, der målet er å oppnå «very good». BREEAM Infrastructure inneholder flere hundre bærekraftskriterier (miljø, sosial og økonomisk), og vi har implementert system for å sikre at bærekraftsarbeidet blir integrert i alle nivå i selskapet.

Miljøpåvirkning

Sotra Link AS kommer til å redusere miljøpåvirkningen fra byggeprosessen så mye som mulig. Personer i nærheten må forvente at det blir støy og støv til tider.

keyboard_arrow_up