Gjenoppstart av arbeid i Godviksvingene/ Kipledalen

Arbeid med å fjerne vegetasjon er i gang. Dette vil midlertidig stenge deler av veien.
Gangstien vil av og til være sperret i  15-20m.

Naboer vil fortsatt kunne få tilgang til husene med bil.

Onsdag (19.12) og torsdag (20.12) neste uke er det planlagt å starte med graving midt i stien.
Sonen som er ringt inn i oransje vil bli blokkert (ingen fotgjengere vil kunne krysse denne sonen).

– Planlagt startdato: Mandag 18/12
– Varighet: Jobber til 22/12. Gjenopptar arbeidet 2/1-2024
– Arbeid fra 07.00 til 19.00

Dette skal vi gjøre:

  • Rydde vegetasjon
  • Gravearbeider

For naboer