Varsling om oppstart av sprengningsarbeider i Drotningsvik (dagsone).

Husk å melde på sprengningsvarsel på nabovarsling.no.

Følg arbeidene i området