Spørsmål og svar

En 9,4 km lang firefelts vei som skal bygges i Vestland fylke. Bro- og tunnelsystemet Sotrasambandet omfatter 19 bil- og fotgjengerunderganger, 23 tunnelportaler, 22 broer og viadukter, nye firefelts motorveier og 14 km med fortau og sykkelveier. Det skal også bygges omtrent 24 km med tofelts adkomstveier.

Det nye Sotrasambandet er et offentlig-privat samarbeid (OPS).

Sotra Link AS har inngått en OPS-kontrakt med Statens vegvesen om å finansiere og gjennomføre prosjektet.

Sotra Link AS eies av Ibsen Investment Holdings (forvaltet av Macquarie), Webuild og SK ecoplant.

Sotra Link AS har satt ut arbeidet i kontrakten til to hovedentreprenører. Det er selskapet Sotra Link Construction JV ANS som prosjekterer og bygger veien. Intertoll Norge har ansvar for drift og vedlikehold av veien når den er ferdig bygget.

Sotra Link Construction JV ANS består av entreprenørselskapene Webuild, FCC Construcción og SK ecoplant.

Det er forventet at det vil åpne 1. juni 2027.

Hvis du er interessert i å bidra til byggingen av Sotrasambandet, kan du melde din interesse her.

I henhold til myndighetenes proposisjon 41 S er det regnet at bompengetaksten for takstgruppe 1 personbil vil bli 50 kr i 2018-priser. Endelig takstnivå blir fastsatt før åpning av prosjektet.

Meld deg på nyhetsbrev fra Sotrasambandet og få jevnlige oppdateringer fra byggeprosjektet.

Nyhetene gjelder i første omgang for områdene Kolltveit, Drotningsvik og Knarrevik.
MELD DEG PÅ HER
Nyhetsbrevet vil bli publisert en gang i måneden eller ved behov.