Spørsmål og svar fra nabomøte 18. oktober 2023

18. oktober inviterte Sotra Link Construction de nærmeste naboene til arbeidsområde Drotningsvik sør/vest til møte om arbeid i forbindelse med Sotrasambandet. Tema for møtet var anleggsarbeid fremover, og hvordan vi skal imøtekomme med tiltak for å gjøre byrden for naboer akseptabel.

Her kommer svar på spørsmålene som ikke ble besvart i møtet. For mer informasjon ta kontakt på sotrasambandet@sotralink.no

  • Hvordan blir støyskjermingen på den nye brua? 

Det blir støyskjermer for trafikk ved de to viaduktene på begge sider av broen i Drotningsvik og i Knarrevik. Fargen på det gjennomsiktige materiale vil ikke være oransje (som på bildet), men grå, i henhold til krav fra Statens vegvesen. Støyskjermene bli 2,2 meter høye.

Se illustrasjon av viadukten med støyskjermer i Drotningsvik:

Støyskjermingen blir i gjennomsiktig farget materiale (men ikke oransje som på bildet) med stålstolper som er boltet sammen.

  • Hvordan blir skøyten fra permanent struktur til hengebro-delen og vil den skape like mye støy som på eksisterende bro? 

Det har vært stort fokus på skøyten (fugen) mellom permanent struktur og hengebro-delen i designet av den nye broen. Vi er klar over utfordringene med støy fra fugen på eksisterende bro. Fugen på den nye broen vil være en såkalt støysvak fuge, som gir mindre støy enn enn tradisjonell fuge, slik som man har på dagens bro. Støyskjermene vil også bidra til å redusere støyen fra fugen for omkringliggende boliger.

  • Hvorfor er det ikke trafikkvakter ved veien etter klokken 16.00?

I Drotningsvik sør er det laget nytt fortau som gjør at myke trafikanter ikke må krysse veien.

Trafikkvakter ved Drotningsvik senter vil være til stede så lenge det er anleggstrafikk i området.

 

  • Hvordan sikrer dere anleggsgjerdene skikkelig? Det har vært tilfeller der gjerdene har veltet. 

Vi er oppmerksomme på denne utfordringen, spesielt ved hardt vær. Fremover vil det ikke være et problem , da de nye gjerdene som er kommet på plass er forankret med betongstøtter (se bilde).

Nye gjerder i Drotningsvik.

 

  • Ekstremt mye stein og sand i veien – bilene blir skitne.

Vi har kostebiler som går regelmessig,  og vi har meldt videre til underentreprenør om å ta hensyn og sette inn tiltak mot støv i tørre perioder. Vi ønsker tilbakemelding om problemet vedvarer på sotrasambandet@sotralink.no.

 

  • Tilbakemelding på at vi fortsatt begynner å jobbe før kl. 7.

Våre underleverandører har fått beskjed om dette. Alle skal holde seg innenfor oppgitt arbeidstid.

 

  • Hus og biler blir veldig nedstøvet. Er det vi som er ansvarlig for å vaske dette selv? Kan vi få vask av hus, biler og vinduer? Særlig for oss som bor nærmest anleggsområdet. 

Vi har satt inn tiltak for å minske forekomsten av støv, dette er noe som også er viktig for å ivareta de som arbeider på stedet. Vi betaler ikke for vask, men setter inn tiltak for å begrense støv i luften når det er nødvendig. Støvmålere er satt ut i området.

 

  • Hvorfor må vi jobbe lørdager?

Sotra Link Construction forholder seg til en kontrakt om å bygge Sotrasambandet og til lover om arbeidstid. Vi forholder oss også til støyforskriften T-1442, som gir føringer for hvordan vi skal planlegge for å forebygge helsekonsekvenser av støy.

 

Nabo til Sotrasambandet: kontakt og informasjon