Inspeksjon av bygning og installasjon av sensorer og måleutstyr i forbindelse oppstart av anleggsvirksomhet.

I forbindelse med bygging av Rv. 555 Sotrasambandet, forbereder Sotra Link anleggsvirksomhet i ditt område. Eiendommen din blir potensielt påvirket av støy og vibrasjoner. I henhold til Norsk Standard og Forskrift skal vi utføre bygnings- og konstruksjonskontroll i eiendommer inntil 50m avstand fra sprengningsstedene (eller 100 i noen sensitive tilfeller). Vi kan også ha behov for å installere noe overvåkingsutstyr for å måle eventuelle forskyvninger eller vibrasjoner.

Din eiendom er derfor kvalifisert for følgende tjenester (gratis):

  • Bygningsinspeksjon: foreløpig (innvendig/utvendig); og etter mulige skader (til slutt). Dette utføres av et lokalt spesialisert firma med sertifiserte teknikere (nåværende leverandør Frekventia, AS).
  • Installere sensorer / overvåkingsutstyr: ute

Vi trenger din tillatelse til å besøke eiendommen din og utføre en foreløpig bygningsinspeksjon og/eller installere noen sensorer/overvåkingsutstyr. Hvis du godtar dette, vennligst oppgi dato og klokkeslett for at vi skal besøke deg.

Ta kontakt med vår underentreprenør Frekventia for å avtale tid:

Geir Magne Bergtun
Konsulent/måletekniker

M: (+47) 948 00 500
E: geir.bergtun@frekventia.no 

eller kontakt oss på skjema under

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.