Ansvarlig for trafikkavvikling

Sotra Link Construction søker en trafikkleder til å koordinere trafikkflyt gjennom hele det omfattende og komplekse infrastrukturprosjektet Sotrasambandet.
Søknadssfrist: 31/12/2023
Arbeidssgiver: Sotra Link Construction JV
Ansettelsesform: Prosjekt
Bransje: Bygg og anlegg
Sektor: Privat
Arbeidsspråk: Norsk og engelsk
Sted: Øygarden/ Bergen
Adresse: Valaskiftet 6, 5355, Knarrevik

Trinn 1 av 2

Personinformasjon

Navn(Påkrevd)
Adresse(Påkrevd)

Ansvarlig for trafikkavvikling

Sotra Link Construction søker en trafikkleder til å koordinere trafikkflyt gjennom hele det omfattende og komplekse infrastrukturprosjektet Sotrasambandet.

Sotra Link Construction JV søker en trafikkstyringsansvarlig til å koordinere trafikkflyt gjennom hele det omfangsrike og komplekse infrastrukturprosjektet, Sotrasambandet.

Hovedoppgaven vil være å oppdatere og følge opp gjennomførings- og fremdriftsplanen for trafikkhåndtering. Gjennom hele prosjektet er målet å begrense hvordan gjennomføringen av arbeidene påvirker trafikken. Du må håndtere usikkerhet knyttet til trafikkflyt, sikre at nødvendige tiltak blir iverksatt, og rapportere om eventuelle avvik.

Arbeidsoppgaver:

 • Oppdatere og følge opp trafikkplaner gjennom hele prosjektet.
 • Ha ansvar for usikkerhetsstyring knyttet til trafikkflyt, sikre at nødvendige tiltak blir iverksatt. Rapportere eventuelle avvik.
 • Samarbeide med interessenter (både private aktører og foretak) for å vurdere og begrense trafikkens påvirkning.
 • Samarbeide med teknisk avdeling/designere for å definere og optimalisere trafikkfasene ut fra trafikkvolumet i hver fase av prosjektet.
 • Definere behov for trafikksikkerhetsutstyr og  materiell, sammen med byggeleder og innkjøpsleder. Sørg for at disse blir vedlikeholdt gjennom hver trafikkfase.
 • Informere og samarbeide med offentlige interessenter og etater  om eventuelle langvarige eller kortvarige avvik, eller andre endringer i de opprinnelige trafikkforholdene.

Kvalifikasjoner: 

 • Behersker både engelsk og norsk.
 • Utdanning/Opplæring: Teknisk grad (Ingeniør / Sivil / eller tilsvarende).
 • Erfaring: Minst fem års erfaring med bygg og anlegg i store infrastrukturprosjekter.
 • Norsk eller har tilsvarende lokal erfaring.

Kompetanse:

 • Evne til å multitaske, organisere og samarbeide.
 • Egenskap til å ta avgjørende beslutninger og gjøre viktige prioriteringer.
 • Effektivt formidle forespørsler og oppdrag fra kunder til team.
 • Tidsstyring, øye for detaljer og problemløsningsferdigheter.

Vi tilbyr:

Vi tilbyr en spennende og utfordrende jobb i Norges største pågående veiprosjekt. Sotra Link CJV består av mennesker med over 40 nasjonaliteter og jobben forutsetter at du er åpen, nysgjerrig og inkluderende. Arbeidsoppgavene vil være varierte og  i et trivelig miljø med tidvis høyt tempo.  Arbeidsstedet er et attraktivt internasjonalt miljø, med fagspesialister fra hele verden. Lønn etter avtale, gode utviklingsmuligheter og fleksibel arbeidstid. Stillingen er en prosjektstilling som vil vare til Sotrasambandet står klart i 2027.

Om  oss:

SOTRA Link Construction er tildelt kontrakten med å bygge det nye Sotrasambandet for Statens vegvesen. Dette inkluderer Norges første 4-felts hengebru. Ny veg er planlagt å åpne 1. juni 2027. Vårt hovedkontor ligger i Knarrevik Næringspark, rett over Sotrabroen.

Dette er den største veginfrastrukturkontrakten i norsk historie og en av de største kontraktene tildelt i Europa i 2021.

Trinn 1 av 2

Personinformasjon

Navn(Påkrevd)
Adresse(Påkrevd)

Kontaktpunkt for søknad:

Navn: Jib Caisa Chato
Tittel: Rekrutterer
Telefonnummer: 41346926
E-post: jib.chato@slcjv.no