HMS-rådgiver

Vi er på utkikk etter en HMS-rådgiver for å overvåke og sikre overholdelse av alle helse- og sikkerhetsbestemmelser på prosjektet. Hvis du har de nødvendige kvalifikasjonene og erfaring fra lignende arbeid, kan dette være muligheten for deg.
Søknadssfrist: 30/06/2024
Arbeidssgiver: Sotra Link Construction JV
Ansettelsesform: Fast
Bransje: Bygg og anlegg
Sektor: Privat
Arbeidsspråk: Norsk og engelsk
Sted: Sandsli
Adresse: Sandslimarka 35, 5254, Sandsli

HMS-rådgiver

Vi er på utkikk etter en HMS-rådgiver for å overvåke og sikre overholdelse av alle helse- og sikkerhetsbestemmelser på prosjektet. Hvis du har de nødvendige kvalifikasjonene og erfaring fra lignende arbeid, kan dette være muligheten for deg.

Bli med på et av de største veiprosjektene i Norges historie!

Ansvarsområder

 • Støtte HMS-koordinator i implementeringen av helse- og sikkerhetskultur gjennom hele organisasjonen.
 • Sikre at ansatte er kjent med sikkerhetsretningslinjer, ansvarsområder og prosesser slik de er definert i ledelsessystemet, og er oppmerksomme på viktigheten og effekten av oppgavene deres innenfor HMS-arbeid.
 • Støtte produksjonen og godkjente underentreprenører i planleggingen av sikker og effektiv produksjon, og kontrollere at disse blir gjennomført.
 • Gjennomføring av daglige kontroller basert på din tildelte HMS-plan.
 • Rapportering og håndtering av RUH i henhold til kontrakts- og avtalekrav.
 • Støtte koordinatorer i å gjennomføre ukentlige sikkerhetsinspeksjoner innenfor ditt tildelte arbeidsområde.
 • Akuttberedskap innenfor ditt tildelte område (i henhold til beredskapsplanen).
 • Gjennomføre undersøkelser av mindre ulykker og støtte ved alvorlige ulykker.
 • Delta på SJA ved behov.
 • Kontroll av stoffer og kjemikalier som er helseskadelige på stedet.
 • Kontroll av maskiner, verktøy og hjelpemidler på anleggsområder.

Ferdigheter/kompetanse

 • Dyktig i MS Office
 • Behersker engelsk godt
 • Kundeorientert tankegang, proaktiv tilnærming
 • Nøyaktig og detaljorientert
 • Den ideelle kandidaten må også vise sterke mellommenneskelige ferdigheter, ha evnen til å jobbe i internasjonale team, og ha en fleksibel, resultatorientert tilnærming
 • Rapportskriving

Kvalifikasjoner

Utdanning/Opplæring: Teknisk grad (Ingeniørfag/Veibygging/Miljø, HMS eller tilsvarende)

Erfaring: Minimum 3 års relevant erfaring fra stilling innen helse- og sikkerhetsstyring i komplekse infrastrukturprosjekter.

Om oss

Sotra Link Construction ble tildelt kontrakt for å bygge det nye Sotrasambandet for Statens vegvesen. Dette inkluderer Norges første firefelts hengebro. Den nye veien er planlagt åpnet 1. juni 2027. Vårt hovedkontor ligger i Sandslimarka 35, 5254 Sandsli, Bergen.

Dette er den største veiinfrastrukturkontrakten i Norges historie og en av de største kontraktene som ble tildelt i Europa i 2021.

Vi tilbyr

 • En spennende stilling i den største veiinfrastrukturkontrakten i Norges historie
 • Bli en del av et dedikert team
 • Internasjonalt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktig lønn og fordeler
 • Sosiale sammenkomster
Har du spørsmål om stillingen?

Kontaktpunkt:

Jib Caisa Chato

Personalleder

+47 41346926

jib.chato@slcjv.no

keyboard_arrow_up