Viktig presisering angående stenging av Godviksvingene

Godviksvingene stengt
Godviksvingene kommer ikke til å åpne igjen for normal trafikk i prosjektperioden.

Godviksvingene er som kjent stengt for trafikk fra rundkjøringen fra Frieda Fasmer til Storavatnet terminal. Vi har tidligere kommunisert at stengingen vil vare til mars 2024. Det er ikke riktig, vi beklager og presiserer:

Når Godviksvingene står ferdig i løpet av våren vil det åpnes for kollektivtrafikk og nødetater i begge retninger. Godviksvingene på strekningen fra Frieda Fasmer til Storavatnet terminal vil altså ikke åpne igjen for normal trafikk i løpet av prosjektperioden. Vi har måtte gjøre endringer for å legge til rette for best mulig løsning for utrykningskjøretøy og kollektivtrafikk.

Arbeider i faser frem til nytt Sotrasamband er klart

Arbeidet ved Storavatnet vil pågå i faser og vil påvirke trafikken helt til prosjektet står klart i 2027. Trafikkbildet kommer ikke til å gå tilbake til slik det var før, men gå over i nye faser, og disse fasene vil avløse hverandre fortløpende fram til nytt Sotrasamband står ferdig.

Ved Storavatnet skal nytt Sotrasamband krysse eksisterende rv. 555 og trafikanter må forholde seg til at det blir endringer i kjøremønsteret i hele prosjektperioden fram til 2027.

Det vil dessverre bli enda mer utfordrende for bilister i rushtid fremover. Vi oppfordrer derfor så mange som mulig til å kjøre kollektivt, samkjøre eller se på andre alternative løsninger, som til sammen kan minske antallet biler på veien.

Se hvordan Øygarden kommune velger å oppfordre sine innbyggere til å unngå bilkjøring:

Tore har mange grunnar for å ta bussen – Øygarden kommune (oygarden.kommune.no)