Prøvegraving ved Lyderhorntunnelen

Skissen illustrerer vårt arbeidsområde, samt skilting, ved Lyderhorntunnelen.
Tirsdag 11. juni skal vi utføre prøvegraving ved vestlig utgang av Lyderhorntunnelen, i retning mot Bergen.

Mens arbeidet pågår vil høyre kjørefelt stenges, og trafikken ledes over i venstre felt. Arbeidet blir tydelig skiltet.

Oppstart: Tirsdag 11. juni, kl. 18:00.

Varighet: Vi estimerer at arbeidet blir gjennomført på 2-3 timer.

keyboard_arrow_up