Drotningsvik: manuell dirigering av trafikk nattestid på rv. 555

Oppdatering 12. juni: Det blir manuell dirigering på nattestid på rv. 555 onsdag 12. juni, mandag 17. juni og onsdag 19. juni.

Fra uke 22 skal vi utføre pigge- og gravearbeid, samt fjerne deler av autovern, på nattestid i Drotningsvik. I arbeidsperioden vil det bli manuell dirigering på nattestid på rv. 555 i området.
Bildet markerer hvor arbeid og stenging vil pågå på nattestid.

Området skal vegetasjonsryddes og masser skal kjøres ut. For å få maskiner inn på arbeidsområdet skal vi fjerne deler av autovernet, som blir montert tilbake når arbeidsdagen er over.

Oppstart på arbeid: mandag 27. mai

Arbeidstider: 22:00 – 05:00

I noen uker framover blir det manuell dirigering på nattestid enkelte dager i området. Dette vil bli meldt i fra om i forkant.

Trafikkregulering

Mens arbeidet vårt pågår, vil kun ett kjørefelt kunne benyttes av gangen. Vi vil ha dirigenter på stedet som leder trafikk etter behov. Utrykningskjøretøy og buss i rute prioriteres.

Det blir også tydelig skiltet om manuell dirigering.

Støy: Bruk av pigghammer (til kl. 23) og utgraving av masser vil medføre noe arbeidsstøy i området.

I områder der arbeid kan overgå støygrenser kan det være behov for midlertidig bosted. Les mer på vår naboside.

keyboard_arrow_up