Nattarbeid ved Valaskiftet i uke 23

Vårt arbeidsområde er markert i skissen over.
Det blir nattarbeid ved Valaskiftet i uke 23, i forbindelse med etablering av avkjørsel.

For å etablere avkjørselen, skal vi felle trær med motorsag nær rv. 555, samt utføre grave- og fyllearbeid. Vi kommer til å bruke to lastebiler og en gravemaskin ved avkjørselen for å gjennomføre arbeidet. Arbeidet innebærer også fjerning av autovern.

Autovernet skal deretter erstattes med langsgående sikring tirsdag 4. juni. Dette vil pågå til onsdags morgen.

Oppstart på arbeid: mandag 3. juni

Arbeidstider: 22:00 – 05:00

Ferdigstilt: onsdag 5. juni

Mens arbeidet pågår, benyttes vakter for å dirigere trafikk forbi området.

Støy: Arbeid utføres så skånsomt som mulig, men noe støyende arbeid forventes i forbindelse med felling av trær, fjerning av autovern og flytting av steinmasser.

keyboard_arrow_up